Hahariringan

<¤ Play On ¤ RYA FITRIA <> BOGOH KASAHA ACI JESSICA <> KUTEUNTEINGANEN ACI JESSICA <-> TEU BISA AYA GANTINA Cipt. Kikiludi ACI JESSICA <-> BEGER MINDOCipt. Doddy Ronald ACI JESSICA - KEUN WAE Cipt. Indra Budiman ACI JESSICA <-> KUNAON ANJEUN TEGA ACI JESSICA <-> GALINDENG SALIRA Cipt. Aceng Yudha ACI JESSICA <- >LAYUNG BEUREUM Cipt. Aceng Yudha

Sabtu, 21 April 2012

sasangkala desa karang asem majalengka

Hiji carita anu asalna ti salah sahiji
wewengkon nu aya di Kabupaten
Majalengka.
Moal bireuk deui ku urang
Majalengka mah,
nya éta wewengkon Désa
Karangasem.
Naon pangna éta tempat téh
disebut karangasem? Kieu
caritana;
Sateuacanna jadi Desa nu sapertos
nyampak katenger ayeuna,
ieu wewengkon téh baheulana
mangrupa leuweung anu kaasup
kana
Kerajaan Galuh Pakuan anu
dikawasa ku Ratu Galuh. Desa
karangasem mangrupakeun
bahagian ti Desa Heuleut nu
mangrupa lahan
kosong nu teu kaurus. Ngan
sababaraha warga anu cicing di
dinya jeung masih loba
sato liar. Ku sabab jauh ti pusat
desa jadi kurang diperhatoskeun,
anu balukarna warga
hayang ngadegkeun desa
sorangan. Di kokojoan ku Buyut
Gedong, warga ngadatangan
kuwu pikeun ménta widi érék
ngadirikeun
desa sorangan tapi Kuwu Desa
Heuleut nolak,Buyut Gedong teu
kapok datang deui tapi
tetep baé ditolak.
Ku sabab teus- terusan ditolak,
Buyut Gedong ngadatangan Camat
Leuwimunding.
Ahirna dipasihan widi tapi
nganggo sababaraha sarat nya éta
kudu aya 70 kulawarga heula.
Ku sabab kahayang warga anu
sakitu gedéna maranéhna
ngusahakeun pikeun
nyumponan pasaratan ti Pak Camat
ku cara nikahkeun putra-putrina
sareng nganuhunkeun ka sakur
anu liwat supaya daék cicing di
dinya. Mangtaun-taun usaha
ngumpulkeun warga, ahirna bisa
nyumponan éta pasaratan pikeun
ngadegkeun desa sorangan. Ku
sabab pupuhu warga dinya Buyut
Gedong jadi Buyut Gedong
dijadikeun Kuwu Desa Karangasem
nu kahiji.
Sanajan geus bisa ngadirikeun
desa sorangan aya
hiji masalah nya éta acan ayana
aran pikeun ngaran desa anu
anyar éta.
Di Dukuh Kidul aya tangkal asem,
anu anéh gedéna kira- kira
diameterna 8 m.
anu akarna mangrupa guha
(sédong) anu kira-kira asup kana
sababaraha jalma kurang leuwihna
5 jalma.
Hareupeun guha akar akar asem
éta aya karang anu lega anu
beresih tina daun
asem anu marurag sanajan teu aya
nu nyapuan. Tina kaanéhan éta,
dijadikeun ngaran Karangasem
anu hartina karang nya éta tempat
anu lega,
asem nya éta tangkal asem. Jadi
Karangasem nya éta karang anu
lega anu aya tangkal asem anéh.
Ayeuna piekun nangtukeun batas-
batas wilayahna Buyut ménta
ngaduruk leuweung Karangasem,
sapareumna éta seuneu
éta anu jadi wilayah Karangasem.
Beulah kalér batesna Desa
Garawangi,
Beulah wétan batesna Desa
Heuleut,
Beulah kidul batesna Desa
Patuanan,
Beulah kulon batesna Desa
Buniwangi.
Kabiasaan warga karangasem
unggal taun sok ngayakeun hajat
Munjung ku
acara tahlilan di tempat karamat.
Jeung diayakeun Bongkar Bumi
lamun érék ngamimitian turun ka
sawah érék melak paré. Biasana
diayakeun hiburan Wayang Kulit
jeung Tari Topéng.
Aya sababaraha tempat di Desa
Karangasem anu dipercaya ku
warga ngabogaan
pangaruh di kahirupan saréréa
dianatarana nya éta Muka Datar
anu hartina taneuh anu rata,
ceuk béja carita baheula di Muka
Datar éta pernah dikubur alat-alat
gamelan jeung wayang anu
dipiboga ku Buyut Dipa Candra
jeung sataun sakali gamelan éta
sok kasada pikeun ngahindaran,
warga sok ngayakeun salametan
anu rutin supaya sora-sora
gamelan éta henteu kadéngé deui.
Salain ti muka datar aya hiji tempat
deui anu dianggap karamat,
karamat ieu mangrupa kuburan
anu
ceuk béja carita baheula aya salah
sahiji warga anu keur gering
datang ka tempat karamat éta,
manéhna ngaku ti Rajagaluh
ngakuna jalma beunghar jeung
terhormat.
Tapi sateuacanna warga karamat
nganteurkeun ka Rajagaluh jalma
éta tilar dunya jadi dibéré ngaran
Nata Perlaya anu dihartiekun
jelema anu terpandang nu tilar
dunya.
Tapi wallahu alam éta mah ngan
dongéng tapi sampé ayeuna téh
karamat mah masih di rawat.
di kutip dari :
sesepuh karangasem


Sumber ti
cangehgar